Een wonderlijk jaar – Dag 57 tot 61

Het is vrijdagavond als ik dit berichtje schrijf (zaterdagochtend als ik het post). Een hele week niets gepost, maar wat een week was het zeg. Helemaal in het teken van het VHoV. Het huisonderwijs verliep er tussen door en niet helemaal zoals ik het wou. Een drukke week dus, maar met wat?

VHoV

Op maandag hadden we een vrijwilligersvergadering. Even kijken wat de planning is voor het komende schooljaar zodat we allemaal met de neuzen in dezelfde richting staan als het op onze vzw aankomt. Welke activiteiten bieden we aan, wat zijn zaken die we willen veranderen, wat taken van vrijwilligers verduidelijken.

We probeerden iets nieuws voor de vergadering. In plaats van enkel onze vrijwilligers te verwachten, hadden we er nu voor gezorgd dat er een babysit voorzien was voor de kinderen. Dat zorgt ervoor dat de drempel om aanwezig te zijn op deze vergaderingen toch iets minder is voor de drukke huisonderwijsmama. Het is natuurlijk ook een perfect moment voor de kinderen om te socialiseren. Dat was ook de reden waarom de jongste met mij mee ging terwijl de oudste thuisbleef om te dogsitten en te werken.

Omdat het goed weer was, namen we onze vergadering naar het park zodat de kinderen konden buiten spelen. Onze babysit had leuke spelletjes voorzien en alle kinderen die aanwezig waren, van 3 tot 13, hadden veel plezier. Onze jongste was op een gegeven moment ook aan het voetballen met een ander jongetje daar. Een Franstalig jongetje. Hmm, wat zeg je daarvan, die asociale huisonderwijzers doen het zo slecht nog niet, zelfs in vreemde talen. En dat voor een kind met ASS.

Buiten de vergadering had ik nog ander werk voor het VHoV. Woensdag, donderdag en vrijdag stond helemaal in het teken van het opstellen van de leerkracht- en leerlingaccounts op Bingel en Kweetet. Toch wel een heftige klus om te klaren, met al die inschrijvingen. Maar goed, het is me gelukt, ik kan met een gerust hart het nieuwe schooljaar tegemoet. Uiteraard kwam dat laatste wel ten koste van het huisonderwijs, maar goed, het is wat het is.

Huisonderwijs

Omdat het deze week echt onderwijs tussen de soep en de patatten door is, geen overzicht per dag, wel een algemeen overzicht.

Samen-moment

Voorlezen

Op dinsdag lazen we eindelijk “Een rimpel in de tijd” van Madeleine l’Engle uit. Nu ja, eindelijk, het was voorzien voor de vrijdag ervoor, dus het was niet om te zeggen dat we zo laat waren.  Maar goed, het boek was uit.

Zoals altijd volgde na het lezen het copywork. Ik haalde de volgende zin uit het hoofdstuk dat ze moesten overschrijven:

Het was muziek, nog mooier dan de muziek van de zingende schepselen op Uriël. Het was muziek die tastbaarder was dan dingen die je zag. Zij had een kern en een opbouw. Zij steunde Meg steviger dan de armen van Tante Beest.

Op woensdag had ik dan voorzien om de film te kijken. Toen ik het boek las met de oudste alleen, keken we achteraf de film van 2003, dit keer die van 2018. Beide keren waren we heel teleurgesteld met het resultaat. De films komen zelfs niet in de buurt van het boek en werden dus zeker niet toegevoegd aan onze lijst van favoriete films.

Frans

We luisterden naar hoofdstuk 34-37 van Le Tour du monde en 80 jours van Jules Verne. Je kan het hier gratis vinden. Daarmee beëindigden we dit boek. Geen idee of het volgende een Franstalig of een Engelstalig gaat zijn, daar moet ik nog even over nadenken.

Wereldreligies / Mythologie

Op dinsdag lazen we in In The Beginning het verhaal van Ulgen The Creator.

Ook op donderdag keerden we terug naar onze wereldreligies. Dit keer lazen we in Encyclopedia of the World Religions p106-107 over de eerste religies in de menselijke samenlevingen. Zo kwamen we even terug op de megalitische gebouwen die in de oudheid gebouwd werden om een connectie te vinden met de spirituele wereld. Een perfect moment om even terug te blikken op de geschiedenisles van voorheen rond Stonehenge.

Wiskunde

Op dinsdag keerden we terug naar Alice in Wiskunde Wonderland. We lazen pagina 43-58. Eerst leerden we meer over de zeef van Eratosthenes en hoe we die gebruiken om priemgetallen te vinden, en daarna bekeken hoe we altijd onze weg uit een doolhof kunnen vinden, ook al is het dan niet de kortste weg. Op die zeef komen we binnenkort nog even terug, maar voor nu was het een leuke inleiding.

Op woensdag bekeken we een filmpje over het Romeinse getalsysteem en werkten we in Can You Count In Greek. We vulden pagina 25 en 26 in. Niet veel nieuws hier, want dit kenden ze al vanuit het lager, maar wel eens leuk om wat oefeningen rond te maken.

Op donderdag gingen we hier met verder en maakten we pagina 27 en 28.

Latijn

Op donderdag hadden we ook een les Latijn. Na de werkwoorden met a-stammen en e-stemmen, dit keer de werkwoorden met medeklinker-stammen.

Zoals altijd werkten we met de gratis cursus die je hier kan vinden: http://www.koxkollum.nl/cursus/frameset.htm

Geschiedenis

Op donderdag doken we in de geschiedenis van de Sumeriërs. We lazen pagina 9 in de Kingfisher History Encyclopedia. 

Daarna lazen we in een oud boek, de Geschiedenis der Menschheid. Ja, met die spelling dus. Een oud boek, maar wel interessant om te kijken hoe de vroegere visie op onze geschiedenis was. Natuurlijk veel verwijzingen naar de bijbel die dan weer vragen opriepen over waar de waarheid begint en waar de Bijbelse mythologie stopt.

Na het lezen had ik een aantal notebooking pagina’s voor hen. De jongste schreef hierop zijn samenvattingen in het Nederlands op, de oudste worstelde zich door Engelse teksten. Zo maakten we een korte samenvatting over het spijkerschrift, een ziggoerat, Sargon en Hammurabi.

Myrddin

Wiskunde

Myrddin werkte op maandag zelfstandig terwijl de jongste en ik weg waren. Zo werkte hij dus aan wiskunde in Nando dat we op dinsdag verbeterden. Op woensdag gingen we daarmee verder.

Frans

Hij werkte op maandag ook aan Frans. Zo werkte hij een half uur in de BIS-cursus, en daarna een half uur aan woordenschat in Contexte. We verbeterden dit op dinsdag. De bedoeling was op woensdag hiermee verder te gaan, maar dan werd ik opgeslokt door Bingel en Kweetet en Frans schoof aan de kant.

Aardrijkskunde

Hij begon maandag aan de leerstof van het vierde secundair. Hij werkte rond de wereldbevolking en de bevolkingsevolutie. Op dinsdag verbeterden we dit. Op woensdag gingen we verder met demografische transitie. Op donderdag kwamen we dan uit bij het drinkbaar water op aarde.

Nu ik met de jongste bezig met een cursus World Geography, die ik met de oudste ook deed een aantal jaar terug, vind ik het opmerkelijk, hoeveel hij daar eigenlijk van onthouden heeft. Zelfs nu nog kan hij linken leggen met zaken die we toen bekeken hebben. En als ik met de jongste bezig ben met die lessen, pikt hij er ook weer op in. Even een bedenking tussendoor.

Literatuur

Hij las verder in De Stam Van De Holenbeer.

Pheolan

Wiskunde

Op dinsdag en woensdag focusten we op het afronden van getallen. Toch belangrijk dat hij dat kent om te kunnen schatten. De natuurlijke getallen bleken geen probleem te zijn, bij de kommagetallen ging het iets moeizamer, maar ook daar kwamen we uiteindelijk uit waar we moesten zijn.

Op donderdag maakte hij een zelfstandige taak rond getallen rangschikken. Leerstof die we de week ervoor gezien hadden, maar iets waarvan ik weet dat we geregeld eens moeten terugblikken. Dat deden we dus op donderdag.

Nederlands

We werkten rond gedichten en dan vooral het genieten van gedichten. We lazen twee dagen gedichten rond dieren en bespraken welke we leuk vonden en waarom. Het blijkt dat niet enkel de inhoud belangrijk is voor ons, maar ook hoe het klinkt. We houden van gedichten die een ritme aanhouden en waar rijm inzit, daarom niet in elke zin.

Frans

Hij ging verder moet oefeningen rond het werkwoord “aller” en de persoonlijke voornaamwoorden. Ook was hij best fier op zichzelf dat hij op maandag helemaal zelf in staat was om op zijn minst “bonjour, comment ça va?” te zeggen tegen een Frans jongetje.

Aardrijkskunde

We begonnen in het boek Charting the World en lazen pagina 1 tot 11 (tot vlak voor “Geography in the Middle Ages”). De verschillende kaarten over de jaren heen in de oudheid vond hij heel interessant. Van heel basis, tot toch al een iets uitgebreidere kennis van de wereld rondom ons.

Literatuur

Nadat we op dinsdag Een Rimpel In De Tijd uitlazen, was het nu aan hem om het vervolg te lezen. Hij begon op dinsdag namiddag met Een Scheur In De Ruimte en daar las hij elke dag in.

Volgende week gaat het er niet veel beter op zijn. Op maandag hebben we de Not Back To School dag met het VHoV, waarbij de jongsten naar een binnenspeeltuin gaan terwijl de ouderen gaan klimmen. Op woensdag heeft de oudste dan een examen Wiskunde en op vrijdag een examen Nederlands. Vanaf donderdag is de papa ook thuis voor zijn vakantie. We zien wel hoe die week verder verloopt.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.